Krav til private udlejningsbiler

For at en udlejningsbil må udlejes på GoMore må den:

  • Ikke være mere end 15 år gamle, fra første indregistreringsdato.
  • Ikke have kørt mere end 250.000 km.
  • ikke have en nyværdi, der overstiger DKK 2.000.000.
  • NB: Biler med en nyværdi på mere end DKK 1.000.000 skal have en aktiv forsikringsgodkendt GPS installeret i bilen. 
  • Nyværdi skal forstås som bilens vejledende udsalgspris inkl. moms og afgifter for bilens første indregistringsdato. 

Biler med en nyværdi på mere end DKK 1.000.000 skal have forsikringsgodkendt GPS installeret i bilen. GPS kravet er en forudsætning for dækning og skal opfylde følgende betingelser:

  • At bilen på udlejningstidspunktet er monteret (forsynet) med et GPS-baseret søge- og genfindingssystem, når bilens værdi er over 1 mio kr.
  • At monteringen af enheden er foretaget af autoriseret montør og dokumenteret med en installationserklæring. Installationserklæringen skal gemmes og kunne fremlægges på vores anmodning.
  • At enheden har backup strøm til mindst 12 timers funktion.
  • At systemet ved tyveri eller røveri af bilen på gerningstidspunktet er aktiveret og tilsluttet døgnbemandet kontrolcentral. Dette gælder også, hvis bilen senere bliver fundet med skader.
  • At brugeren eller lejer straks handler aktivt og foretager dispositioner for at finde bilen i tilfælde af tyveri eller bortkomst. Hvis dette ikke er gjort, kan det medføre at retten til erstatning nedsættes eller bortfalder. 

I forlængelse af ovenstående skal bilen opfylde kriterier, som er nærmere beskrevet i forsikringsbetingelserne.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.