Kilometerantal og overkørte kilometer

Når du lejer bil på GoMore, inkluderer lejen som udgangspunkt altid 150 fri kilometer pr. dag. Hvis du får rabat for flere dages sammenhængende leje, vil det inkluderede antal kilometer dog reduceres forholdsmæssigt med rabatten, der gives, pr. dag. Det inkluderede antal kilometer fremgår altid af din booking. Du kan tilkøbe ekstra kilometer, hvis du planlægge at køre længere end det inkluderede antal kilometer. 

Tilkøb af ekstra kilometer koster DKK 1,50 pr. kilometer og skal tilkøbes under booking. Ekstra kilometer kan ikke tilkøbes efter bookingen er accepteret af udlejer. Er der mere end 3 timer til lejeperioden starter, kan du aflyse bookingen og anmode igen med tilkøb af ekstra kilometer.

Hvis du kører mere end det inkluderede og eventuelt tilkøbte antal kilometer, betaler du DKK 2,50 pr. overkørte kilometer til udlejer. Det er udlejer og lejers ansvar at registrere eventuelle overkørte kilometer i lejekontrakten og afregne internt. Registreres og afregnes overkørte km. via appen opkræves der et håndteringsgebyr på 20% af den samlede pris for de overkørte km.

Registreres der overkørte kilometer i lejekontrakten i appen, vil lejer automatisk blive opkrævet beløbet på sit tilknyttede betalingskort. Opkrævningen sker først, når begge parter er enige og har skrevet under på de overkørte kilometer i lejekontrakten. Lejer vil både modtage en sms og kvittering på mail, hvoraf de ekstra omkostninger til overkørte kilometer fremgår. Beløbet trækkes på lejers betalingskort 24 timer efter endt leje og overføres automatisk til udlejers GoMore saldo.

Hvis du som lejer, ikke er enig i de overkørte kilometer, skal du straks kontakte GoMore Support.

Nedenstående prisoversigt fremgår tydeligt, når man booker en bil:

Ekstra kilometer
Pris (DKK)
+ 50 km
75
+ 100 km
150
+ 150 km
225
+ 200 km
300
+ 300 km
450
+ 400 km
600
+ 500 km
750
+ 600 km
900
+ 800 km
1.200
+ 1.000 km
1.500
+ 1.200 km
1.800
+ 1.500 km
2.250
+ 2.000 km

3.000   
+ 2.500 km 3.750
+ 3.000 km 4.500
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os