Kilometer og overkørte kilometer ved biludlejning

Når man lejer bil på GoMore, er der altid et fast antal fri km. inkluderet i lejen alt afhængigt af lejens længde. De inkluderede km. går til at dække den slitage, der sker på udlejers bil i lejeperioden og dækker ikke over brændstof. Det betaler lejer selv for i lejeperioden.

Hvis lejer får rabat for flere dages sammenhængende leje, vil det inkl. antal km. reduceres forholdsmæssigt med rabatten, der gives pr. dag. Det inkl. antal km. fremgår altid af din booking inden den godkendes. Ekstra km. kan tilkøbes når bilen bookes. Bemærk at underkørte km. ikke refunderes. Køb derfor ikke flere ekstra km. end du har brug for.

Hvis man som lejer finder ud af, at man har brug for flere km. efter en booking er godkendt, kan man tilkøbe flere km. ved at bruge "rediger leje" funktionen i din lejeoversigt, ved at klikke på "detaljer" ud for lejen. Bemærk at det kun er muligt, at købe flere km. før lejens start. Det er ikke muligt, når lejen er begyndt.

Hvis der køres mere end det inkl. og evt. tilkøbte antal km. betaler man en pris pr. overkørt km. som er 50% højere end den normale kilometerpris. Det er udlejer og lejers ansvar at registrere overkørte km. i lejekontrakten og afregne internt. Registreres og afregnes overkørte km. via appen opkræves der et gebyr på 20% hos både lejer og udlejer af den samlede pris for de overkørte km. ligesom hvis kilometerne var tilkøbt under bookingen, som ekstra km.

Registreres der overkørte km. i lejekontrakten i appen, vil lejer automatisk blive opkrævet beløbet. Det sker først, når begge parter er enige og har skrevet under i lejekontrakten. Beløbet trækkes på lejers betalingskort og overføres automatisk til udlejers GoMore saldo 4 dage efter endt leje. 

Hvis man som lejer, ikke er enig i de overkørte km., skal man kontakte GoMore indenfor 24 timer efter end leje.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.