Kilometer og overkørte kilometer ved privat biludlejning

Når du lejer bil på GoMore, er der altid et fast antal fri km. inkluderet i lejen alt afhængigt af lejens længde.

Hvis du får rabat for flere dages sammenhængende leje, vil det inkl. antal km. reduceres forholdsmæssigt med rabatten, der gives pr. dag. Det inkl. antal km. fremgår altid af din booking inden den godkendes. Ekstra km. kan tilkøbes når du booker bilen. Bemærk at underkørte km. ikke refunderes. Køb derfor ikke flere ekstra km. end du har brug for.

Hvis du som lejer finder ud af, at du har brug for flere km. efter en booking er godkendt, kan du tilkøbe flere km. ved at bruge "rediger leje" funktionen i din lejeoversigt ved at klikke på "detaljer" ud for lejen du ønsker at købe flere km. til. Bemærk at det kun er muligt, at købe flere km. før lejens start. Du kan ikke tilkøbe ekstra km. når lejen først er begyndt.

Hvis der køres mere end det inkl. og evt. tilkøbte antal km. betaler du en pris pr. overkørt km. som er 50% højere end den normale kilometerpris. Det er udlejer og lejers ansvar at registrere overkørte km. i lejekontrakten og afregne internt. Registreres og afregnes overkørte km. via appen opkræves der et håndteringsgebyr på 20% af den samlede pris for de overkørte km.

Registreres der overkørte km. i lejekontrakten i appen, vil lejer automatisk blive opkrævet beløbet. Det sker først, når begge parter er enige og har skrevet under i lejekontrakten. Beløbet trækkes på lejers betalingskort og overføres automatisk til udlejers GoMore saldo. 

Hvis du som lejer, ikke er enig i de overkørte km., skal du kontakte GoMore indenfor 24 timer efter end leje.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os