Skatteregler ved biludlejning

Din indtægt fra udlejning af bil er fradragsberettiget. Du kan enten anvende et bundfradrag for udlejning af bil eller det regnskabsmæssige fradrag.

Du bestemmer selv, hvilken fradragsmodel du ønsker at anvende, men du kan kun anvende det skattefri bundfradrag, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen (OBS! Se mere om automatisk indberetning som følge af et nyt EU-direktiv nederst i denne artikel).

Bemærk at du kun kan anvende én af modellerne på din årlige lejeindtægt.

1) Bundfradrag

Du har i 2024 et årligt bundfradrag på 21.600 kr. (20.900 kr. i 2023), hvis du udlejer en lavemissionsbil (elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km.) og et bundfradrag på 11.500 kr. (11.100 kr. i 2022), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 43.200 kr. eller 23.000 kr. afhængigt af typen af bil.

Indtægt ud over bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer du fx alene en elbil eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal du betale skat af 30.000 kr. minus 21.600 kr. minus 40% = 5.040 kr. Hvis du betaler 50% i skat, ender du derfor med at betale 2.520 kr. i skat årligt.

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 43.200 kr. Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Udlejer man både en lavemissionsbil og en konventionel bil, har man både et fradrag på 21.600 kr. for indtægten opnået ved udlejning af lavemissionsbilen og et bundfradrag på 11.500 kr. for indtægten opnået fra udlejningen af den konventionelle bil.

Du kan kun bruge bundfradragene, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen. Læs mere i afsnittet om indberetning nedenfor.

Læs mere om bundfradragene her.

2) Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil. 

Læs mere om det regnskabsmæssige fradrag her.

Moms

Hvis din lejeindtægt overstiger 50.000 kr. årligt, skal du betale moms af indtægten. Dette gælder uanset, hvilken fradragsmodel du anvender. Du kan læse mere om moms og privat biludlejning her.

Automatisk indberetning

D. 1. januar 2023 trådte et nyt EU-direktiv, DAC7, i kraft. DAC7 fokuserer på at forbedre skattegennemsigtigheden og samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne.

Med DAC7 bliver alle digitale platforme pålagt at indsamle, verificere og rapportere relevante skatteoplysninger om deres brugere og de indtægter disse generer via deres platform. Det betyder også, at GoMore fra 2023 skal indberette vores brugeres oplysninger til Skatteforvaltningen i Danmark via DAC7.

Oplys nemt og hurtigt dine skatteoplysninger her.

Du kan læse mere om DAC7 i vores FAQ her og hos SKAT her.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.