Skatteregler ved biludlejning

Din indtægt fra udlejning af bil er fradragsberettiget. Du kan enten anvende et bundfradrag for udlejning af bil eller det regnskabsmæssige fradrag.

Du bestemmer selv, hvilken fradragsmodel du ønsker at anvende, men du kan kun anvende det skattefri bundfradrag, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen (OBS! Se mere om automatisk indberetning som følge af et nyt EU-direktiv nederst i denne artikel).

Bemærk at du kun kan anvende én af modellerne på din årlige lejeindtægt.

1) Bundfradrag

Du har i 2023 et årligt bundfradrag på 20.900 kr. (20.300 kr. i 2022), hvis du udlejer en lavemissionsbil (elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km.) og et bundfradrag på 11.100 kr. (10.800 kr. i 2022), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 41.800 kr. eller 22.200 kr. afhængigt af typen af bil.

Indtægt ud over bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer du fx alene en elbil eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal du betale skat af 30.000 kr. minus 20.900 kr. minus 40% = 5.460 kr. Hvis du betaler 50% i skat, ender du derfor med at betale 2.730 kr. i skat årligt.

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 41.800 kr. Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Udlejer man både en lavemissionsbil og en konventionel bil, har man både et fradrag på 20.900 kr. for indtægten opnået ved udlejning af lavemissionsbilen og et bundfradrag på 11.100 kr. for indtægten opnået fra udlejningen af den konventionelle bil. Udlejere af både en lavemissionsbil og en konventionel bil har dermed mulighed for en samlet årlig skattefri lejeindtægt på 32.000 kr. eller 64.000 kr. hvis indtægten deles med fx en ægtefælle.

Du kan kun bruge bundfradragene, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen. Læs mere i afsnittet om indberetning nedenfor.

Læs mere om bundfradragene her.

2) Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil. 

Læs mere om det regnskabsmæssige fradrag her.

Moms

Hvis din lejeindtægt overstiger 50.000 kr. årligt, skal du betale moms af indtægten. Dette gælder uanset, hvilken fradragsmodel du anvender. Du kan læse mere om moms og privat biludlejning her.

Automatisk indberetning (OBS! Ny EU skattelovgivning fra 2023)

D. 1. januar 2023 trådte et nyt EU-direktiv, DAC7, i kraft. DAC7 fokuserer på at forbedre skattegennemsigtigheden og samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne.

Med DAC7 bliver alle digitale platforme pålagt at indsamle, verificere og rapportere relevante skatteoplysninger om deres brugere og de indtægter disse generer via deres platform. Det betyder også, at GoMore fra 2023 skal indberette vores brugeres oplysninger til Skatteforvaltningen i Danmark via DAC7.

GoMore skal indberette første gang for indkomståret 2023. Det sker i slutningen af januar 2024. Inden da, vil alle brugere, der har haft indtægt via vores platform, blive kontaktet og bedt om at oplyse os om de oplysninger som den ny lovgivning stiller krav om, at GoMore som digital platform indsamler.

Som bruger skal du ikke gøre noget for nu. Vi kontakter alle brugere, når SKATs DAC7 indberetningssystem er klar til at modtage oplysninger.

DAC7 påvirker ikke den nuværende lovgivning om fradrag i Danmark, som du kan læse mere om ovenfor. Du vil altså stadig kunne få de samme fradrag, som tidligere.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.