Skatteregler ved biludlejning

Din indtægt fra udlejning af bil er fradragsberettiget. Du kan enten anvende et bundfradrag for udlejning af bil eller det regnskabsmæssige fradrag.

Du bestemmer selv, hvilken fradragsmodel du ønsker at anvende, men du kan kun anvende det skattefri bundfradrag, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen. Du kan oprette dig til automatisk indberetning og få bundfradraget her.

Bemærk at du kun kan anvende én af modellerne på din årlige lejeindtægt.

1) Bundfradrag

Du har i 2023 et årligt bundfradrag på 20.900 kr. (20.300 kr. i 2022), hvis du udlejer en lavemissionsbil (elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km.) og et bundfradrag på 11.100 kr. (10.800 kr. i 2022), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 41.800 kr. eller 22.200 kr. afhængigt af typen af bil.

Indtægt ud over bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer du fx alene en elbil eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal du betale skat af 30.000 kr. minus 20.900 kr. minus 40% = 5.460 kr. Hvis du betaler 50% i skat, ender du derfor med at betale 2.730 kr. i skat årligt.

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 41.800 kr. Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Udlejer man både en lavemissionsbil og en konventionel bil, har man både et fradrag på 20.900 kr. for indtægten opnået ved udlejning af lavemissionsbilen og et bundfradrag på 11.100 kr. for indtægten opnået fra udlejningen af den konventionelle bil. Udlejere af både en lavemissionsbil og en konventionel bil har dermed mulighed for en samlet årlig skattefri lejeindtægt på 32.000 kr. eller 64.000 kr. hvis indtægten deles med fx en ægtefælle.

Du kan kun bruge bundfradragene, hvis GoMore automatisk indberetter din lejeindtægt til Skatteforvaltningen. Læs mere i afsnittet om indberetning nedenfor.

Læs mere om bundfradragene her.

2) Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil. 

Læs mere om det regnskabsmæssige fradrag her.

Moms

Hvis din lejeindtægt overstiger 50.000 kr. årligt, skal du betale moms af indtægten. Dette gælder uanset, hvilken fradragsmodel du anvender. Du kan læse mere om moms og privat biludlejning her.

Indberetning til Skatteforvaltningen

Når du forbinder din konto til Skatteforvaltningen, er du berettiget til et individuelt bundfradrag for din lejeindtægt. Samtidig undgår du besværet med, selv at skulle indberette lejeindtægten.

GoMore er lovmæssigt forpligtet til at indberette lejeindtægt fra privat biludlejning til Skatteforvaltningen. Som privat biludlejer skal du derfor forbinde din profil på GoMore til automatisk indberetning her.

Hvis du deler indtægten fra dine udlejninger med fx en partner eller et familiemedlem, ved at indtægten overføres til en fælles bankkonto eller hver jeres personlige bankkonti, er denne person også berettiget til et bundfradrag for vedkommendes andel af lejeindtægten. Ved at tilknytte personen til din GoMore konto kan du altså øge det samlede bundfradrag for lejeindtægten. Den totale lejeindtægt fordeles ligeligt mellem alle tilknyttede personer. Du kan tilføje en ekstra udlejer af din bil her.

GoMore skal indberette indtægt fra udlejning og ekstra omkostninger som fx overkørte kilometer og manglende brændstof. Dette gælder uanset, om GoMore var i stand til automatisk at trække beløbet for de ekstra omkostninger fra lejers betalingskort eller ej. Hvis denne indtjening ikke blev realiseret, skal du justere den indberettede indkomst i din årsopgørelse. 

Hvis du i stedet ønsker at anvende det regnskabsmæssige fradrag, kan dette valg foretages på din årsopgørelse, når denne er klar i marts hvert år. GoMore er lovmæssigt forpligtet til at indberette lejeindtægt fra privat biludlejning uanset hvilken fradragsmodel du anvender. Forbindelsen mellem GoMore og Skatteforvaltningen skal derfor oprettes, når du udlejer din bil privat.

GoMore indberetter ikke indtægt fra biler, der lejes ud erhvervsmæssigt. Hvis du udelukkende udlejer biler som erhvervsudlejer, skal du derfor ikke forbinde din profil til Skatteforvaltningen. Udlejer du både privat og erhvervsmæssigt fra din profil, skal du dog forbinde din profil. I det tilfælde indberetter vi kun lejeindtægten fra dine private udlejningsbiler.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os