Skatteregler ved privat biludlejning

Din indtægt fra udlejning af bil er fradragsberettiget. Du kan enten anvende et bundfradrag for udlejning af bil eller det såkaldte regnskabsmæssige fradrag.

Du bestemmer selv hvilken fradragsmodel, du ønsker at anvende, men kan kun anvende én af modellerne på din årlige lejeindtægt.

1) Bundfradrag

Du har i 2021 et årligt bundfradrag på 20.000 kr., hvis du udlejer en el eller plug-in hybridbil, der udleder under 50 g CO2 pr. km., og et bundfradrag på 10.700 kr. (10.500 kr. i 2020), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 40.000 kr. eller 21.400 kr. afhængigt af typen af bil.

Indtægt udover bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer du fx alene en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal du betale skat af 30.000 kr. minus 20.000 kr. minus 40% = 6.000 kr. Hvis du betaler 50% i skat, ender du derfor med at betale 3.000 kr. i skat årligt.

Hvis du sammen med en bofælle eller ægtefælle udlejer en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 40.000 kr. Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Læs mere om bundfradragene her.

2) Regnskabsmæssigt fradrag

Ved det regnskabsmæssige fradrag betaler du skat af den del af dine indtægter, der overstiger dine udgifter knyttet til udlejningen af din bil. 

Læs mere om det regnskabsmæssige fradrag her.

Moms

Hvis din lejeindtægt overstiger 50.000 kr. årligt, skal du betale moms af indtægten. Dette gælder uanset, hvilken fradragsmodel du anvender. Du kan læse mere om moms og privat biludlejning her.

Indberetning til SKAT

Du vælger ved årets afslutning den fradragsmodel, som passer dig bedst. Du kan ikke anvende begge fradragsmodeller samtidig.

GoMore indberetter endnu ikke lejeindtægten til SKAT. Derfor skal du oplyse den skattepligtige indtægt i felt 250 på forskudsopgørelsen og i rubrik 20 på årsopgørelsen, når den er klar i midten af marts. Du kan læse mere om hvordan du gør her > “sådan gør du”. 

Fra indkomståret 2021 indberetter GoMore lejeindtægten til SKAT.

For at udlejere kan opnå bundfradrag ved udlejning, er det et krav, at GoMore indberetter lejeindtægten til SKAT.

Du vil i løbet af 2021 få besked om, hvordan du knytter din GoMore-profil til GoMores indberetning. Indberetningen til SKAT for indkomståret 2021 vil finde sted i januar 2022.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os