Bundfradrag ved biludlejning

For at fremme deling af ressourcer har Danmark indført et skattemæssigt fradrag for borgere, der udlejer deres bil privat. Fradraget består af et bundfradrag og et procentfradrag. Bundfradraget er særligt højt ved udlejning af grønne biler.

Sådan er reglerne

Du har i 2023 et årligt bundfradrag på 20.900 kr. (20.300 kr. i 2022), hvis du udlejer en elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km., og et bundfradrag på 11.100 kr. (10.800 kr. i 2022), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 41.800 kr. eller 22.200 kr. afhængigt af typen af bil. Begge personers bundfradrag kan anvendes, så længe I er fælles om indtægten fra udlejningen. 

Indtægt udover bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Udlejer man både en lavemissionsbil og en konventionel bil, har man både et fradrag på 20.900 kr. for indtægten opnået ved udlejning af lavemissionsbilen og et bundfradrag på 11.100 kr. for indtægten opnået fra udlejningen af den konventionelle bil. Udlejere af både en lavemissionsbil og en konventionel bil har dermed mulighed for en samlet årlig skattefri lejeindtægt på 32.000 kr. eller 64.000 kr. hvis indtægten deles med fx en ægtefælle.

Du kan kun bruge bundfradragene, hvis GoMore indberetter din indtægt til Skatteforvaltningen automatisk. Læs mere i afsnittet nederst i denne artikel.

Eksempel på udregning af beskatning ved udlejning af el eller plug-in hybridbiler

Du udlejer alene en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året og skal betale 2.730 kr. i skat.

Beregning

Lejeindtægt  30.000 kr. 
Bundfradrag  -20.900 kr. 
Beløb efter bundfradrag  9.100 kr. 
Fradrag på 40%  -3.640 kr. 
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40%) 5.460 kr.
Skat (ved trækprocent på 50%) 2.730 kr.

Hvis du sammen med fx en bofælle eller ægtefælle udlejer en el eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 40.600 kr.

Eksempel på beregning af beskatning ved udlejning af konventionelle biler

Du udlejer alene en benzinbil for 20.000 kr. om året og skal betale 2.760 kr. i skat.

Beregning

Lejeindtægt  20.000 kr. 
Bundfradrag  -11.100 kr. 
Beløb efter bundfradrag  8.900 kr. 
Fradrag på 40%  -3.560 kr. 
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40%) 5.340 kr.
Skat (ved trækprocent på 50%) 2.670 kr.

Hvis du sammen med fx en bofælle eller ægtefælle udlejer en konventionel bil for 20.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 21.600 kr.

Øvrigt

Bundfradraget er fælles for udlejning af bil, båd og campingvogn. Fradraget påvirkes dog ikke af det fradrag, der anvendes ved privat udlejning af fritids- og helårsbolig.

Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Det er et krav, at I er fælles om indtægten fra udlejningen, hvis flere personers bundfradrag anvendes.

Det er også muligt at anvende et regnskabsmæssigt fradrag. Du kan dog ikke anvende begge fradragsmodeller samtidig. Du kan læse mere her.

Du kan også læse mere hos SKAT.

Automatisk indberetning

D. 1. januar 2023 trådte et nyt EU-direktiv, DAC7, i kraft. DAC7 fokuserer på at forbedre skattegennemsigtigheden og samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne.

Med DAC7 bliver alle digitale platforme pålagt at indsamle, verificere og rapportere relevante skatteoplysninger om deres brugere og de indtægter disse generer via deres platform. Det betyder også, at GoMore fra 2023 skal indberette vores brugeres oplysninger til Skatteforvaltningen i Danmark via DAC7.

Oplys nemt og hurtigt dine skatteoplysninger her.

Du kan læse mere om DAC7 i vores FAQ her og hos SKAT her.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.