Bundfradrag

For at fremme deling af ressourcer har Danmark indført et skattemæssigt fradrag for borgere, der udlejer deres bil privat. Fradraget består af et bundfradrag og et procentfradrag. Bundfradraget er særligt højt ved udlejning af grønne biler.

Sådan er reglerne

Du har i 2022 et årligt bundfradrag på 20.300 kr. (20.000 kr. i 2021), hvis du udlejer en elbil eller plug-in hybridbil, der udleder under 50g CO2 pr. km., og et bundfradrag på 10.800 kr. (10.700 kr. i 2021), hvis du udlejer en konventionel bil.

Bundfradraget er pr. person, så hvis du fx udlejer sammen med en bofælle eller ægtefælle, har I et samlet bundfradrag på 40.600 kr. eller 21.600 kr. afhængigt af typen af bil. Begge personers bundfradrag kan anvendes, så længe I er fælles om indtægten fra udlejningen. 

Indtægt udover bundfradraget har desuden et fradrag på 40%, hvorefter resten af din eller jeres indtægt bliver beskattet som anden personlig indkomst.

Du kan kun bruge bundfradragene, hvis GoMore indberetter din indtægt til Skatteforvaltningen automatisk. Læs mere i afsnittet om indberetning til Skatteforvaltningen nedenfor.

Eksempel på udregning af beskatning ved udlejning af el eller plug-in hybridbiler

Du udlejer alene en el- eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året og skal betale 2.910 kr. i skat.

Beregning

Lejeindtægt  30.000 kr. 
Bundfradrag  -20.300 kr. 
Beløb efter bundfradrag  9.700 kr. 
Fradrag på 40%  -3.880 kr. 
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40%) 5.820 kr.
Skat (ved trækprocent på 50%) 2.910 kr.

Hvis du sammen med fx en bofælle eller ægtefælle udlejer en el eller plug-in hybridbil for 30.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 40.600 kr.

Eksempel på beregning af beskatning ved udlejning af konventionelle biler

Du udlejer alene en benzinbil for 20.000 kr. om året og skal betale 2.760 kr. i skat.

Beregning

Lejeindtægt  20.000 kr. 
Bundfradrag  -10.800 kr. 
Beløb efter bundfradrag  9.200 kr. 
Fradrag på 40%  -3.680 kr. 
Skattepligtig indtægt (indtægt efter bundfradrag og 40%) 5.520 kr.
Skat (ved trækprocent på 50%) 2.760 kr.

Hvis du sammen med fx en bofælle eller ægtefælle udlejer en konventionel bil for 20.000 kr. om året, skal I ikke betale skat, fordi I samlet har et fradrag på 21.600 kr.

Øvrigt

Bundfradraget er fælles for udlejning af bil, båd og campingvogn. Fradraget påvirkes dog ikke af det fradrag, der anvendes ved privat udlejning af fritids- og helårsbolig.

Hvis flere personers bundfradrag anvendes, så vær opmærksom på reglerne for afgift på gaver, særligt hvis disse personer ikke er enten din ægtefælle, bofælle, forældre eller barn. Du kan læse mere her.

Det er et krav, at I er fælles om indtægten fra udlejningen, hvis flere personers bundfradrag anvendes.

Det er også muligt at anvende et regnskabsmæssigt fradrag. Du kan dog ikke anvende begge fradragsmodeller samtidig. Du kan læse mere her.

Du kan også læse mere hos SKAT.

Indberetning til Skatteforvaltningen

Når du forbinder din konto til Skatteforvaltningen, er du berettiget til et individuelt bundfradrag for din lejeindtægt. Samtidig undgår du besværet med, selv at skulle indberette lejeindtægten.

GoMore er lovmæssigt forpligtet til at indberette lejeindtægt fra privat biludlejning til Skatteforvaltningen. Som privat biludlejer skal du derfor forbinde din profil på GoMore til automatisk indberetning her.

Hvis du deler indtægten fra dine udlejninger med fx en partner eller et familiemedlem, ved at indtægten overføres til en fælles bankkonto eller hver jeres personlige bankkonti, er denne person også berettiget til et bundfradrag for vedkommendes andel af lejeindtægten. Ved at tilknytte personen til din GoMore konto kan du altså øge det samlede bundfradrag for lejeindtægten. Den totale lejeindtægt fordeles ligeligt mellem alle tilknyttede personer. Du kan tilføje en ekstra udlejer af din bil her.

GoMore skal indberette indtægt fra udlejning og ekstra omkostninger som fx overkørte kilometer og manglende brændstof. Dette gælder uanset, om GoMore var i stand til automatisk at trække beløbet for de ekstra omkostninger fra lejers betalingskort eller ej. Hvis denne indtjening ikke blev realiseret, skal du justere den indberettede indkomst i din årsopgørelse. 

Hvis du i stedet ønsker at anvende det regnskabsmæssige fradrag, kan dette valg foretages på din årsopgørelse, når denne er klar i marts hvert år. GoMore er lovmæssigt forpligtet til at indberette lejeindtægt fra privat biludlejning uanset hvilken fradragsmodel du anvender. Forbindelsen mellem GoMore og Skatteforvaltningen skal derfor oprettes, når du udlejer din bil privat. 

GoMore indberetter ikke indtægt fra biler, der lejes ud erhvervsmæssigt. Hvis du udelukkende udlejer biler som erhvervsudlejer, skal du derfor ikke forbinde din profil til Skatteforvaltningen. Udlejer du både privat og erhvervsmæssigt fra din profil, skal du dog forbinde din profil. I det tilfælde indberetter vi kun lejeindtægten fra dine private udlejningsbiler.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os