Regnskabsmæssigt fradrag

Vælger du det regnskabsmæssige fradrag, kan du trække de udgifter, der knytter sig til udlejning af din bil, fra dine samlede årlige lejeindtægter. Det gør du ved at opgøre hvor stor en procentdel udlejningskørslen udgør af bilens samlede årlige kørsel. 

Udgør bilens udlejningskørsel fx 20% af bilens samlende årlige kørsel, kan du få fradrag for 20% af dine samlende årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af bilen, samt bilens årlige skønnede værditab.

Udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse, der knytter sig til udlejningen. Disse udgifter kan fx være udgifter til service, dæk, grøn ejerafgift, forsikring, renteomkostninger, leasingydelse, førstegangsydelse mv.

Med udgangspunkt i eksemplet ovenfor, hvor udlejningskørslen udgør 20% af bilens samlede kørsel, vil du således kunne trække 20% af dine udgifter forbundet med drift og vedligeholdelse fra din samlede årlige lejeindtægt, før indtægten angives på din årsopgørelse.

Årets skønnede værditab

Du kan også få fradrag for en procentmæssig del af bilens årlige skønnede værditab.

Fradraget for det årlige skønnede værditab opgøres ligeledes ved at opgøre, hvor stor en procentdel udlejningskørslen udgør af den samlende årlige kørsel. Denne procentdel kan også trækkes fra din samlede årlige lejeindtægt, før du angiver indtægten på din årsopgørelse.

Kørebog og regnskab

Som forudsætning for, at kunne anvende det regnskabsmæssige fradrag, skal du føre regnskab og gemme kvitteringer på alle udgifter til bilen i indkomståret. Det fungerer som din dokumentation for, at du har ret til at få fradrag. 

Herudover skal du føre en kørebog til at beregne den procentvise del af dine udgifter, der knytter sig til udlejningen af bilen. I kørebogen skal du notere bilens kilometerstand ved indkomstårets begyndelse og ophør, samt kilometerstanden før og efter hver udlejning. Kilometerstanden ved starten og afslutningen af dine lejeaftaler, fremgår af lejekontrakten for den enkelte udlejning, når du anvender lejekontrakten i vores app. Du kan finde lejekontrakterne for dine tidligere lejeaftaler i dit lejearkiv her.

Øvrigt

Det regnskabsmæssige fradrag er fælles for udlejning af bil, båd og campingvogn. Fradraget påvirkes dog ikke af det fradrag, der anvendes ved privat udlejning af fritids- og helårsbolig. 

Du kan ikke få fradrag for underskud. Hvis dine årlige udgifter overstiger din årlige lejeindtægt, skal du altså ikke skrive noget på din årsopgørelse.

Det er også muligt at anvende dit personlige bundfradrag ved udlejning af bil. Du kan dog ikke anvende begge fradragsmodeller samtidig. Du kan læse mere her.

Du kan også læse mere hos SKAT.

Indberetning til SKAT

GoMore indberetter ikke indtægten fra 2020 til SKAT. Derfor skal du oplyse den skattepligtige indtægt i felt 250 på forskudsopgørelsen og i rubrik 20 på årsopgørelsen, når den er klar i midten af marts. Du kan læse mere om hvordan du gør her > “sådan gør du”. 

Fra indkomståret 2021 indberetter GoMore lejeindtægten til SKAT.

Du vil i løbet af 2021 få besked om, hvordan du knytter din GoMore-profil til GoMores indberetning. Indberetningen til SKAT for indkomståret 2021 vil finde sted i januar 2022.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os