Beregning af CO2-besparelse

Det er bedre for klimaet, at vi deles om biler, end at alle køber deres egen bil eller kører alene. Deling reducerer CO2-udledningen fra biler. Det præcise tal for, hvor meget CO2 bildeling sparer, kan dog beregnes på forskellige måder og vil bygge på en række antagelser.

På hver enkelt GoMore-brugers profil findes et tal for, hvor mange kg CO2, brugeren har sparet ved at dele biler. Vi finder dette tal ved at beregne hvor meget CO2, der er sparet ved, at brugeren har lejet en anden brugers bil frem for at købe egen bil, eller ved at brugeren har delt et lift med andre brugere frem for at køre alene i bil.

Vores beregningsform og antagelser kan naturligvis diskuteres. Netop for at muliggøre diskussion og fælles fremskridt i forståelsen af, hvordan bildeling har positiv effekt på CO2- udledningen, beskriver vi nedenfor detaljerne bag vores beregningsform.

CO2-besparelse ved biludlejning

Ved at leje biler af hinanden frem for hver at have egen bil kan vi nøjes med færre biler og sparer derved produktion af nye biler. Vores CO2 beregning er af den sparede CO2 fra produktion af de biler, som biludlejningen sparer os for.

Logikken i beregningen

 • Lejere bruger en eksisterende bil, når de lejer fra andre brugere på GoMore, hvorfor en procentdel af en ny bil er sparet
 • En bil har i gennemsnit et vist antal aktive dage i sin livstid
 • Hvis en eksisterende bil lejes 1 dag, og biler fx i gennemsnit har 100 aktive dage i deres livstid, så er 1% af en ny bil sparet og derved 1% af CO2-udledningen fra produktion af en ny bil
 • Besparelsen fordeles ligeligt mellem lejer og udlejer på deres GoMore-profiler

Følgende input anvendes i beregningen

En bils levetid Antagelser
En bils gennemsnitlevetid i år 14,2
Antal dage på et år 365
Andel af aktive dage på et år i gennemsnit* 8%
Antal aktive dage i en bils levetid i gennemsnit 14,2 * 365 * 8% = 415
   
CO2-udledning fra produktion  
Kg CO2 fra produktion af en bil i gennemsnit 8.000
Kg CO2 fra produktion af batteri til elbil og plugin hybridbil i gennemsnit 5.400
Kg CO2 fra produktion af gennemsnitsbil i alt** 9.080
   
Kg CO2 udledt pr. aktiv dag i en bils levetid 9.080 / 415 = 21,9

* Den andel af dage om året, som de mest aktive lejere på GoMore (top 5%) bruger en bil. De biler, som ikke bliver produceret, fordi lejerne lejer i stedet for at købe bil, ville antageligvis blive brugt en tilsvarende andel af årets dage.

** Beregningen antager, at elbiler og plugin hybridbiler udgør 20% af nybilsalget i Danmark i 2021, hvorfor CO2 fra produktion af batteri vægtes med 20%, dvs. 20% * 5.400 = 1.080.

Hvis en bil udlejes 1 dag, spares således 21,9 kg CO2, og lejer og udlejer har hver sparet 11,0 kg CO2, som føjes til tallet på deres GoMore-profil.

Bemærk at 1 dag beregnes som kalenderdage, hvor bilen er i brug. Det vil sige, at en udlejning på 25 timer regnes som to dage.

CO2-besparelse ved samkørsel

Ved at køre sammen frem for hver at køre i egen bil, sparer vi CO2-udledning. Vores CO2- beregning er af den sparede CO2 ved at flere kører i samme bil fremfor hver at køre i egen bil.

Logikken i beregningen

 • Passagerer undlader at køre i egen bil, når de booker lift med biler, som alligevel kører samme vej
 • Hver passager tilsvarer en sparet bil på den pågældende distance
 • En bil udleder i gennemsnit et vist antal kg CO2 pr. kørt kilometer
 • Hvis en tur er 100 km, spares 100 gange det gennemsnitlige antal kg CO2 pr. kørt kilometer
 • Besparelsen fordeles ligeligt mellem bilist og passagerer på deres GoMore-profiler

Følgende input anvendes i beregningen

CO2-udledning pr. kilometer Antagelser
Bilens forbrug af brændstof pr. km. i gennemsnit (liter) 0,065
Kg CO2 pr. liter brændstof i gennemsnit* 2,525
Kg CO2 pr. km. i gennemsnit 0,065 * 2,525 = 0,16

* Gennemsnit for benzin og diesel, som stadig udgør tæt på 100% af den samlede bilflåde i Danmark.

Hvis et lift er 100 km og 1 passager kører med, er der sparet 100 * 0,16 = 16 kg CO2, og bilist og passager har hver sparet 8 kg CO2, som føjes til tallet på deres GoMore-profil.

Hvis 2 passagerer kører med på samme lift, er CO2-besparelsen 2 * 100 * 0,16 = 32 kg CO2, og de 2 passagerer og bilisten sparer hver 32 / 3 = 10,7 kg CO2.

Kilder

 1. Danmarks Statistik (2018). Motorparken –bestanden af personbiler 1. januar 2020
 2. Klimarådet (2018, side 17). Hvor klimavenlige er elbiler sammenlignet med benzin- og dieselbiler?
 3. Zetland (2017). Hvorfor elbiler altid er grønne (og hvordan de kan blive endnu grønnere)
 4. De Danske Bilimportører (2020). 2020 blev det grønne vendepunkt for bilsalget
 5. De Økonomiske Råd (2018). Dokumentation af bilmodel
 6. Niras (2020, side 18) på baggrund af Energistyrelsen (2016, side 59). Energistatistik 2016
Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.