Redigering af profil

Du kan redigere dine profiloplysninger ved at trykke på dit profilnavn øverst i menuoversigten, hvilket fører dig ind på siden "konto". På denne side trykker du på feltet med dit navn, samt stjerner, hvorefter du kommer ind på siden "profil". Herfra kan du opdatere dine oplysninger.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os