Hvem må køre leasingbilen?

Når der leases bil igennem GoMore, må bilen lejlighedsvis udlånes til leasingtagers familie og omgangskreds. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen.

Ved leasing gennem GoMore må den leasede bil også udlejes til tredjepart igennem GoMore. Ved udlejning er det kun den registrerede lejer, samt eventuelle tilkøbte chauffører, der må føre bilen. Bilen er under udlejning igennem GoMore dækket af GoMores forsikring, Protector. 

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os