Hvem må køre leasingbilen?

Ved leasing af 12-36 mdr. aftaler skal du være fyldt 23 år for at lease. Udvalgte biler kan leases fra 18 år. Bilen må lejlighedsvis udlånes til leasingtagers familie og omgangskreds. Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen. Er leasingudbyderen Bilabonnement, gælder dobbelt selvrisiko ved skade, når bilen føres af andre end leasingtager selv eller leasingtagers ægtefælle eller samlever. Er leasingudbyderen Jyske Finans, gælder dobbelt selvrisiko ved skade, hvis føren er under 26 år. Er forsikringen Tryg gælder det, at vis føreren, der låner bilen, er under 26 år vil selvrisikoen være 8000 kr. per skadehændelse.

Ved kortidsleasing skal du være fyldt 19 år og have haft kørekort i minimum et år. Kun leasingtager må køre bilen, medmindre du har tilkøbt en ekstra fører under bestillingen (+250 DKK/måned i hele perioden). Den ekstra fører skal også være fyldt 19 år og have haft kørekort i minimum et år.

Ved leasing igennem GoMore må den leasede bil også udlejes til tredjepart igennem GoMore. Ved udlejning er det kun den registrerede lejer, samt eventuelle tilkøbte førere, der må køre bilen. Bilen er under udlejning igennem GoMore dækket af Tryg.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os