Kvikbooking

Kvikbooking er en service som bilister kan tilbyde på sine lift. 

Kvikbooking betyder, at passagerer bookes direkte ind på liftet uden at bilisten skal godkende anmodningen. Kvikbooking kan kun foretages af passagerer med en verificeret email og telefonnummer på deres profil.

En kvikbooking foretaget mindre end 24 timer før afgangstidspunktet er bindende. Herefter gælder vores aflysningspolitik.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os