Bøder i lejeperioden

Lejer er ansvarlig for bøder i og evt. efter en lejeperioden.

Her kan du læse hvordan du som udlejer skal forholde dig, hvis din lejer får en parkerings- eller fartbøde.

I er altid velkomne til at afregne internt. Lejer er i alle tilfælde ansvarlig for evt. rykkergebyrer, hvis udlejer har gjort lejer opmærksom på bøden eller afgiften, men lejer ikke betaler bøden inden forfald.

Parkeringsbøder og fartbøder med overskridelser på mindre end 30%:

For at sikre, at der ikke kommer rykkere beder vi dig, som udlejer, om at betale bøden. Vi overfører efterfølgende pengene til dig og håndterer resten af sagen med lejer. Derfor: 

  1. Betal bøden
  2. Udfyld formularen for ekstra udgifter under dine biler > administrer bil > skader og anmeldelser > opret en rapport om ekstra omkostninger.
  3. Vi overfører herefter beløbet til din profil, hvorfra du kan udbetale dem til din bankkonto, og tager resten af sagen med lejer.

I alle tilfælde er du som udlejer sikret, at du ikke kommer til at hænge på bøder, som du ikke er ansvarlig for.

Såfremt GoMore skal hjælpe med opkrævningen, forbeholder GoMore sig retten til at opkræve lejer et administrationsgebyr på 250 kr. ved parkeringsbøder og 350 kr. ved fartbøder, som går til at dække GoMores omkostninger ifm. håndtering af sagen.

Fartbøder med overskridelser på mere end 30%:

Ved overskridelser på mere end 30% er det politiets opgave at finde den ansvarlige. Vi kan dog altid hjælpe med at sende politiet de oplysninger, de har brug for, hvis blot du sender os hele bødeforelægget.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.