Skat ved udlejning af bil

Hvornår skal jeg betale skat? 

Indkomst ved udlejning gennem GoMore er skattepligtig og skal opgøres efter de principper, der gælder for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig indkomst. 

I lejeindtægterne kan der fratrækkes den del af biludgifterne i indkomståret, som svarer til udlejningskørslens del af den samlede kørsel opgjort på grundlag af antallet af kørte kilometer. Dette gælder både med hensyn til faste udgifter som fx grøn ejerafgift, lovpligtig ansvarsforsikring og eventuel kaskoforsikring og med hensyn til variable udgifter som fx brændstof, løbende vedligeholdelse, slid på dæk og serviceeftersyn.
Der kan endvidere foretages fradrag for en forholdsmæssig del af det værditab, som bilen udsættes for i løbet af indkomståret. Den forholdsmæssige del opgøres som udlejningskørslens andel af den samlede kørsel i indkomståret. 

Endelig kan udgifter, som bilejeren alene afholder, fordi han eller hun udlejer sin bil, fuldt ud fratrækkes i lejeindtægten. Dette gælder fx gebyr til GoMore. Det er forskelligt fra bil til bil hvordan de nævnte udgifter opgøres. For yderligere hjælp til udregning af disse, bør man tage kontakt til SKAT. 

Vi henviser til SKATs skrivelse vedr. lejlighedsvis biludlejning.

Eksempel fra SKAT:

En skattepligtig ejer en bil, der i et indkomstår i alt har kørt 30.000 km., hvoraf 25.000 km. er kørt privat og 5.000 km. er blevet kørt, når bilen har været udlejet. 1/6 af de kørte kilometer er altså blevet kørt, når bilen har været udlejet.  Indtægten ved udlejning har før gebyr til Gomore været på 14.000 kr. Årets samlede biludgifter eksklusive værditab har udgjort 30.000 kr. Årets værditab på bilen har været på 18.000 kr.

Det skattepligtige resultat opgøres således:    

De samlede indtægter ved udlejning                                                     14.000 kr.
Gebyrer til Gomore har udgjort i alt                                                        -2.800 kr.
1/6 af årets biludgifter ekskl. værditab 30.000 kr                                   -5.000 kr.
1/6 af bilens værditab i indkomståret                                                     -3.000 kr.  
Skattepligtig indkomst                                                                             3.200 kr.  

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os