Skat ved udlejning af bil

Hvornår skal jeg betale skat? 

Når du lejlighedsvis udlejer din bil til andre skal du betale skat af indtægten. Ved opgørelsen af indtægten kan du fratrække de udgifter, der er forbundet med biludlejningen. 

Fradrag for udgifter til drift og vedligeholdelse

Du kan få fradrag for den forholdsmæssige del af dine udgifter til drift og vedligeholdelse ved at opgøre den forholdsmæssige del, som udlejningskørslen udgør af årets samlede kørsel. Det vil sige, at hvis udlejningskørslen udgør 20 % af den samlede årlige kørsel, vil du kunne fratrække 20 % af dine udgifter til løbende vedligeholdelse, grøn ejerafgift, forsikring mv.

Du kan ikke fratrække udgifter til benzin, da lejer som udgangspunkt betaler benzinen.

Fradrag for årets skønnede værditab

Du kan få fradrag for en forholdsmæssig del af årets skønnede værditab på bilen. Den forholdsmæssige del opgøres som udlejningskørslens del af den samlede kørsel i bilen.

Derudover kan udgifter, som bilejeren alene afholder, fordi han eller hun udlejer sin bil, fuldt ud fratrækkes i lejeindtægten. Dette gælder fx gebyr til GoMore. 

Sådan gør du

For at du kan fratrække udgifterne ved biludlejningen, skal du kunne dokumentere dem. Det gør du ved at gemme kvitteringer (bilag) på alle dine biludgifter for hele indkomståret. Vi henviser til SKATs skrivelse vedr.  lejlighedsvis biludlejning.

Eksempel:

Din bil har i alt kørt 30.000 km i det pågældende indkomstår, hvoraf 25.000 km er kørt privat og 5.000 km er kørt under udlejning på GoMore. Dvs. 1/6 af de kørte kilometer er blevet kørt, mens bilen har været udlejet og kan fratrækkes det skattepligtige beløb. Indtægten ved udlejning har før gebyr til GoMore været på 14.000 kr. Gebyr til GoMore kan fratrækkes helt. Dine samlede udgifter til eksempelvis forsikring, service og grøn ejerafgift har udgjort 30.000 kr. i indkomståret. Årets værditab på bilen har været på 18.000 kr. Da disse biludgifter og værditab kan fratrækkes forholdsmæssigt, kan 1/6 fratrækkes.  

Det skattepligtige resultat opgøres således:    

De samlede indtægter ved udlejning                                                     14.000 kr. 
Gebyrer til Gomore har udgjort i alt                                                        -2.800 kr. 
1/6 af årets biludgifter ekskl. værditab 30.000 kr                                   -5.000 kr. 
1/6 af bilens værditab i indkomståret                                                      -3.000 kr.  
Skattepligtig indkomst                                                                             3.200 kr. 

Se SKATs hjemmeside under 'Sådan gør du' for hvor og hvordan du angiver den skattepligtige indkomst.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os