Arbejdsmæssig brug af leasingbil

Ved leasing gennem GoMore vil der udelukkende være mulighed for privatleasing. Leasingbilen må dog gerne bruges i arbejdsmæssig sammenhæng, hvis der er tale om kørsel til og fra kundemøder og modtagelse af kørselpenge fra arbejdsgiver.

Der vil være tale om erhvervsmæssig kørsel, hvis leasingbilen er en del af det produkt som virksomheden tilbyder. Bilen må ikke indgå i en direkte erhvervsfunktion som eksempelvis taxakørsel, udbringningsservice, kurérkørsel osv.

I forsikringscertifikatet for leasingen beskrives følgende:

§   Køretøjet må ikke benyttes til privat taxikørsel, erhvervs- eller kurerkørsel - eller hvad der kan sidestilles hermed

Leasingbilen må gerne udlejes via GoMores udlejningsportal, og den pågældende indtjening herved vil ikke vurderes som en erhvervsmæssig funktion. Udlejer skal betale SKAT af indkomsten.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os