Arbejdsmæssig brug af leasingbil

Ved leasing gennem GoMore vil der udelukkende være mulighed for privatleasing. Leasingbilen må dog gerne bruges i arbejdsmæssig sammenhæng. 

Bilen må anvendes i arbejdssammenhæng udfra følgende:
- Der vil være tale om erhvervsmæssig kørsel, hvis leasingbilen er en del af det produkt som virksomheden tilbyder.
- Der må gerne modtages kørselspenge/kilometerpenge for kørsel i bilen fra sin arbejdsgiver, og man må også gerne køre til kundemøder osv. i bilen.
- Bilen må ikke indgå i en direkte erhvervsfunktion som eksempelvis taxakørsel, udbringningsservice, kurérkørsel osv.

I forsikringscertifikatet for leasingen beskrives følgende:

§   Køretøjet må ikke benyttes til privat taxikørsel, erhvervs- eller kurerkørsel - eller hvad der kan sidestilles hermed

Leasingbilen må gerne udlejes via GoMores udlejningsportal, og den pågældende indtjening herved vil ikke vurderes som en erhvervsmæssig funktion. 

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os