Befordringsfradrag ved lift til/fra arbejde

Betaling fra passagerer til bilisten af den benyttede bil medfører ingen ændring i de berørte skattepligtiges befordringsfradrag jf. SKAT

Befordringsfradraget påvirkes alene i situationer, hvor det er arbejdsgiveren, der betaler befordringen.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.