Befordringsfradrag ved lift til/fra arbejde

Betaling fra passagerer til ejeren af den benyttede bil medfører ingen ændring i de berørte skattepligtiges befordringsfradrag jf. SKAT. Befordringsfradraget påvirkes alene i situationer, hvor det er arbejdsgiveren, der betaler befordringen.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os