Forsikring og personskade ved lift

De præcise forsikrings- og erstatningskonsekvenser for bilisten, passagererne og andre eventuelle tilskadekomne vil afhænge af såvel bilistens individuelle forsikringsforhold, som af de konkrete omstændigheder i forbindelse med tilskadekomsten.

Generelt gælder det, at bilistens lovpligtige ansvarsforsikring skal dække de skader, bilisten ved færdselsuheld volder på såvel passagerer som øvrige tilskadekomne, men ikke nødvendigvis skader på bilisten selv.

Du kan læse mere om de forsikringsmæssige forhold, der knytter sig til bilkørsel, på hjemmesiden for Forsikring&Pension, der er brancheforening for forsikringsbranchen eller henvende dig til det relevante forsikringsselskab.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os