Hvad gør jeg, hvis bilisten ikke dukker op til samkørselsaftalen?

Hvis en bilist ikke mod alt forventning ikke dukker op til, eller overholder jeres aftale, skal du rapportere det til os hurtigst muligt. Derefter sørger vi for at betaligen nedlægges eller refunderes.

Du kan rapportere problemer vedrørende lift på forskellige måder: I den email du modtager om at rate bilisten, nederst på siden for samkørsel eller på bilistens profil i appen, eller i din liftoversigt på hjemmesiden. Du er også velkommen til blot at ringe til os eller sende os en mail.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os