Accepteret booking og trækning på kort

Hver gang en booking accepteres, trækkes beløbet på dit betalingkort. Hvis bookingen senere annulleres tilbageføres beløbet til dit betalingskort igen med det samme. Tilbageførelsen sker i de fleste tilfælde indenfor 1-2 bankdage, afhængig af den enkelte kostudsteder og dennes transaktionstid.

Bemærk at du vil blive faktureret et aflysningsgebyr, hvis lejen aflyses med kort varsel. Læs mere her.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os