Accepteret booking og trækning på kort

Hver gang en booking accepteres, trækkes beløbet med det samme på dit betalingkort. 

Tilbageførelsen sker i de fleste tilfælde indenfor 1-2 bankdage, afhængig af den enkelte kostudsteder og dennes transaktionstid.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os