Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i en lejebil.

Skulle det mod forventning ske gælder nedenstående:

For lejer

Hvis man som lejer har røget i en lejebil, er man ansvarlig for at røglugten i bilen fjernes. Lejer vil derfor hæfte for en professionel rens af bilens kabine.

Betalingen kan løses internt mellem lejer og udlejer. Hvis I er uenige, kan I kontakte GoMore, som håndterer sagen. I alle tilfælde vil lejer blive opkrævet et strafgebyr på 1.500 kr. for rygning i lejebilen. Dette gebyr opkræves udover prisen for rens af bilen.

For udlejer

Det kan være svært at dokumentere røglugt i en bil. Særligt hvis der er gået flere dage inden det anmeldes til GoMore. Hvis der er blevet røget i din bil, skal det derfor noteres som en skade i lejekontrakten, når bilen tilbageleveres efter en leje. Kontakt også straks GoMore efter tilbageleveringen på support@gomore.dk. Er der fx rester af aske i bilen, er det altid en god idé at tage billeder af dette ved tilbageleveringen og sende billederne til os.

Hvis rygning i bilen ikke er blevet noteret i lejekontrakten, skal man som udlejer på anden vis kunne dokumentere, at der er blevet røget i bilen i en lejeperiode. Forsøg derfor at tage billeder af eventuelle rester af aske i bilens kabine.

GoMore kan som udgangspunkt opkræve lejer op til 1.000 kr. for rens af bilen. I særtilfælde kan en udvidet rens være nødvendig, hvilket betyder, at lejer kan opkræves et højere beløb hvis nødvendigt. For at vi kan opkræve beløbet hos lejer, skal der være en underskrevet lejekontrakt, hvor røglugten er noteret eller anden klar dokumentation, som beviser lejers ansvar.

Bemærk: Jo længere tid der går før rygning i bilen bliver anmeldt til GoMore, jo sværere er det at dokumentere at lejer er ansvarlig. Anmeld derfor altid rygning i bilen til GoMore med det samme.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.