Rygning

Rygning i biler, som er lejet igennem GoMore, er ikke tilladt. Skulle det mod forventning alligevel være sket, skal man som hhv. lejer og udlejer holde sig til nedenstående procedure:

For lejer:

  • Hvis du har røget i en udlejningsbil, er du som lejer ansvarlig for at røglugten fjernes. Du vil derfor hæfte for rens af bilen.

  • Rens og betalingen herfor kan løses internt mellem lejer og udlejer. Hvis I er uenige, kan I kontakte GoMore, som håndterer sagen.

For udlejer:

  • Rygning i en udlejningsbil kan være svært at dokumentere - særligt hvis der er gået flere dage inden det anmeldes til GoMore. Rygning skal derfor noteres som en skade i lejekontrakten, når bilen tilbageleveres. Det er derfor vigtigt at tjekke bilen for røglugt. Præcis som du ville tjekke bilen for øvrige skader. Kontakt straks GoMore efter tilbageleveringen på support@gomore.dk eller 71 99 58 00.

  • Hvis det ikke er blevet noteret i lejekontrakten, at der er blevet røget i bilen, skal du på anden vis kunne dokumentere, at lejer har røget i bilen. Forsøg derfor at tage billeder af eventuelle rester af aske eller kontakt lejer vedrørende rygningen.

  • GoMore kan som udgangspunkt opkræve lejer op til DKK 1.000, som du vil blive krediteret for til rensning af bilen. I særtilfælde kan en udvidet rens være nødvendig, hvilket betyder, at lejer kan opkræves et højere beløb. For at vi kan opkræve beløbet hos lejer, skal der være en underskrevet lejekontrakt, hvor røglugten er noteret eller anden klar dokumentation, som holder lejer ansvarlig.

  • Bemærk: Jo længere tid der går før rygning i bilen bliver anmeldt til GoMore, jo sværere er det at dokumentere at lejer er ansvarlig. Anmeld derfor altid rygning i bilen til GoMore med det samme.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os