Krav til lejer

For at kunne leje bil på GoMore skal du:

  • Have gyldigt kørekort.
  • Være fyldt 21 år.
  • Have haft kørekort i 1 år.
  • For lejere under 23 år tillægges et forsikringsgebyr på 25 kr. pr. lejedøgn.
  • Hvis lejer har udenlandsk kørekort, skal lejer kunne fremvise et gyldigt pas eller nationalt ID-kort.
  • Bemærk, at det er muligt, at tilkøbe én ekstra fører af bilen. Det er lejers fulde ansvar, at den ekstra fører lever op til forsikringsbetingelserne. Flere detaljer kan findes her: http://help.gomore.dk/article/638-ekstra-foerer-af-lejebilen

Ovenstående dokumentation for både fører og ekstra fører skal fremvises til udlejer ved afhentning af bil.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os