CO2 besparelse og miljø

Hvordan udregnes min CO2 besparelse på de lift jeg har kørt?