Parkering og aflevering af en GoMore Nøglefri bil

Ved afslutningen af din leje skal du returnere bilen i samme område, som du afhentede den inden for en radius af 500 meter. Dvs. at du gerne må parkere bilen på en nabogade eller lignende, til der hvor du afhentede den, så længe det er i samme område, som bilen har parkeringslicens til. Afhenter du fx en bil med licens til at parkere på Frederiksberg, skal denne afleveres indenfor en radius 500 meter, fra hvor bilen blev afhentet indenfor Frederiksberg parkeringszone.

Hvis du afleverer bilen mere end 500 meter fra bilens adresse uden aftale med udlejer, kan du blive opkrævet et gebyr på 500 kr. Husk altid at køre retur med bilen i god tid, da det i visse områder og på visse tidspunkter kan tage noget tid at finde en ledig lovlig parkeringsplads.

Det er altid dit ansvar som lejer at tilbagelevere og parkere lejebilen lovligt i det område, hvor bilen har parkeringslicens til og på en ikke-tidsbegrænset parkeringsplads efter endt leje.

Hvis du som lejer parkerer bilen ulovligt, på et sted hvor den ikke har licens til at holde, eller på en tidsbegrænset parkeringsplads, er det dit ansvar at betale for eventuelle afgifter og administrationsgebyr forbundet med parkeringen. Udlejer skal ikke tjekke, om bilen holder lovligt parkeret efter en Nøglefri leje.

Generelle råd om parkering

For så vidt muligt at undgå parkeringsafgifter, finder du nedenfor nogle generelle råd om parkering.

Læs altid udlejers afleveringsinstruks

Gør dig altid bekendt med, hvor bilen må parkeres, bilens parkeringslicens og eventuelle andre vigtige informationer om aflevering og parkering, under udlejers afdelingsinstruks. Du finder udlejers instruks under lejeaftalen på din profil, når du har en godkendt lejeaftale. Har udlejer ikke en afleveringsinstruks, skal bilen som udgangspunkt altid tilbageleveres på en ikke tidsbegrænset parkeringsplads, i samme parkeringszone og maks 500 meter fra hvor du afhentede den. Ved tvivl, kontakt da udlejer.

Tjek altid parkeringsreglerne i det område hvor du parkerer bilen

Parkeringsreglerne for en parkeringszone/vej er typisk skiltet ved indkørslen til zonen/vejen. Læs altid reglerne inden du parkerer og sikre dig, at bilen kan parkeres ubegrænset og lovligt i zonen/på vejen efter lejens afslutning. Aflever aldrig en bil på pladser med forbudsskilte. Heller ikke hvis forbuddet kun gælder i visse tidsrum eller på visse dage.

Parker aldrig mindre end 10 meter fra et kryds

Generelt gælder det, at du aldrig må parkere mindre end 10 meter fra et vejkryds. Sørg derfor for, at bilen ikke parkeres for tæt på et kryds. Det gælder også t-kryds.

Parker aldrig på private eller reserverede parkeringspladser

Med mindre lejebilen har en privat/reserveret parkeringsplads tilknyttet (sorte skilte med hvid skrift eller på privat ejendom), skal bilen altid parkeres på en offentlig parkeringsplads (blå skilte med hvid skrift). Har bilen sin egen private/reserverede parkeringsplads, vil det typisk fremgå under udlejers afleveringsinstruks. I det tilfælde, må du gerne bruge bilens private/reserverede plads.

Sæt altid bilens parkeringsskive

Husk altid at sætte parkeringsskiven til det tidspunkt, du tilbageleverer bilen. Hvis bilen har en automatisk parkeringsskive, bør du altid tjekke, at den virker og står korrekt, inden du forlader den.


Bemærk at ovenstående råd ikke er udtømmende. Er du fortsat i tvivl om reglerne for parkering, kan du læse mere hos FDM her. Du er også altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på support@gomore.dk eller 89 88 99 01.

Lejer du en af vores delebiler med fast parkeringsplads, kan du læse mere om parkering her.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.

Stadig brug for hjælp? Skriv til os Skriv til os