Aflysningspolitik for biludlejning

For at sikre gode oplevelser for alle lejere og udlejere, betaler den aflysende part et aflysningsgebyr, hvis en accepteret booking senere aflyses. Gebyret går til at kompensere den anden part.

Hvis udlejer aflyser en accepteret leje

Når man som udlejer accepterer en booking på GoMore, forpligter man dig samtidig til at udleje din bil til lejer. Vælger man senere at aflyse bookingen - fx fordi bilen ikke er ledig alligevel eller man selv skal bruge den - pålægges man et aflysningsgebyr, som går til at kompensere lejer for den uheldige situation en aflysning sætter lejer i. Lejer kompenseres i GoMore Point, som lejer kan bruge til at booke en anden bil. Aflysningsgebyret bliver trukket på udlejers GoMore saldo.

Størrelsen på aflysningsgebyret afhænger af, hvor tæt på lejens start man som udlejer aflyser. I nedenstående tabel kan du se taksterne.

  Udlejer betaler Lejer får
Mere end 48 timer før lejens start 75 kr. 75 GoMore Point og fuld refundering
24-48 timer før lejens start 150 kr. 150 GoMore Point og fuld refundering
3-24 timer før lejens start 200 kr. 200 GoMore Point og fuld refundering
Mindre end 3 timer før lejens start 500 kr. 500 GoMore Point og fuld refundering

Aflyser lejer en accepteret booking mindre end 48 timer før lejens start, betaler lejer på samme vis et aflysningsgebyr, som udlejer modtager i kompensation. I det tilfælde betaler man som udlejer ikke et aflysningsgebyr. Du kan læse mere i afsnittet nedenfor.

I tilfælde af gentagende aflysninger, kan din bil blive deaktiveret, så den ikke længere kan udlejes.

Du aflyser en booking i din lejeoversigt > detaljer > aflys leje. Husk altid at give lejer en begrundelse for, hvorfor lejen aflyses.

Vær opmærksom på, at GoMore point udløber efter 6 mdr. og skal bruges inden da. Læs mere her.

Hvis lejer aflyser en accepteret leje

Som lejer kan man altid aflyse en booking og få sin betaling retur, hvis man aflyser mere end 48 timer før lejens start. Vælger man at aflyse mindre end 48 timer før lejens start, fx fordi man ikke skal bruge bilen alligevel, eller man har fundet en anden løsning, betaler man et aflysningsgebyr, som går til at kompensere udlejer for at have reserveret bilen.

Størrelsen på aflysningsgebyret afhænger af, hvor tæt på lejens start man som lejer aflyser. I nedenstående tabel kan du se taksterne.

Lejer betaler Udlejer får
Mere end 48 timer før lejens start 0 kr.  0 kr. 
24-48 timer før lejens start 25% af lejens pris 25% af udlejers indtægt
3-24 timer før lejens start 40% af lejens pris  40% af udlejers indtægt  
Mindre end 3 timer før lejens start eller hvis du ikke møder op  100% af lejens pris  100% af udlejers indtægt

Aflyser udlejer en booking, betaler udlejer et aflysningsgebyr, som man som lejer modtager i kompensation i form af GoMore point, så man kan booke en anden bil. I det tilfælde betaler man som lejer ikke et aflysningsgebyr. Du kan læse mere om det ovenfor.

Du aflyser en booking i din lejeoversigt > detaljer > aflys leje. Husk altid at give udlejer en begrundelse for, hvorfor lejen aflyses.

Fik du svar på dit spørgsmål? Tak for din feedback! Det opstod et problem. Prøv igen.